Aktualności

26 sierpnia 2016 22:35 | Aktualności

Psychoedukacja- piramida potrzeb wg Maslowa

Podczas wakacji jest również czas na psychoedukację. Wspólnie poznajemy piramidę potrzeb, czym jest potrzeba i jak osiągnąć równowagę życiową.   

Hierarchia potrzeb – sekwencja  potrzeb od najbardziej podstawowych (wynikających z funkcji życiowych), do potrzeb wyższego poziomu, które aktywizują się dopiero po zaspokojeniu niższych.

Hierarchia potrzeb Maslowa jest często przedstawiona w kształcie piramidy. Na niższych poziomach znajdują się największe i najbardziej podstawowe potrzeby. Na najwyższym poziomie jest potrzeba samorealizacji. Piramida stała się faktycznie sposobem do reprezentacji hierarchii. Cztery podstawowe warstwy piramidy obejmują: potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwo, przyjaźń,  miłość i szacunek. Fizyczne wskazania mogą nie wystąpić, kiedy te potrzeby nie są zaspokojone - z wyjątkiem fizycznych potrzeb – taka osoba będzie czuła się niespokojna i napięta. Według Maslowa najbardziej podstawowe poziomy potrzeb muszą być zaspokojone, dopiero później osoba poczuje pragnienie następujących poziomów potrzeb.

Potrzeby:

  • samorealizacji – potrzeby samorealizacji – wyrażają się w dążeniu człowieka do rozwoju swoich możliwości,
  • szacunku i uznania – potrzeby uznania i prestiżu we własnych oczach i w oczach innych ludzi;
    • pragnienie potęgi, wyczynu i wolności,
    • potrzeba respektu i uznania ze strony innych ludzi, dobrego statusu społecznego, sławy, dominacji, zwracania na siebie uwagi.
  • przynależności - występują w usiłowaniach przezwyciężenia osamotnienia, alienacji i obcości, tendencji do nawiązywania bliskich intymnych stosunków, uczestnictwa w życiu grupy,
  • bezpieczeństwa - pobudzają do działania, zapewniając nienaruszalność, ujawniają się gdy dotychczasowe nawyki okazują się mało przydatne,
  • fizjologiczne - gdy nie są zaspokojone, dominują nad wszystkimi innymi potrzebami, wypierają je na dalszy plan i decydują o przebiegu zachowania człowieka.

 

 

Przeczytano: 494 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: