Aktualności

01 maja 2016 04:29 | Aktualności

Kreatywnie spędzamy czas- czyli szycie z filcu, gra w bule, malowanie i poznawanie historii zabytków z moich okolic

 

Zajęcia na świetlicy środowiskowej to nie tylko odrabianie lekcji czy nauka matematyki czy angielskiego. Jest czas na rozwój talentów dzieci...

 

"Talent – to robić z łatwością to, co jest trudne dla innych..."

 

         Również u Nas można kreatywnie spędzić ten czas... szyjemy, gramy w bule, bawimy się na dworze, malujemy tworzymy piękne arcydzieła malarskie. Naukowo stwierdzono, że każdemu człowiekowi (chociaż nie w takim samym stopniu),kreatywność przejawia się w różnych działaniach .Pod pojęciem kreatywność rozumie sie  zdolnością do produkowania wytworów (idei, pomysłów, dzieł materialnych) charakteryzujących się nowością, oryginalnością, wartościowością .

 

Celem takich zajęć  u dziecka jest przed wszystkim:

 

- wzrost wiedzy uczniów na temat kreatywności oraz warunków niezbędnych do generowania kreatywnych pomysłów.

 

-wzrost świadomości korzyści wynikających z kreatywnego myślenia i działania.

 

- dostarczenie uczniom okazji do twórczego działania w atmosferze dobrej współpracy i zabawy.

 

- rozwój umiejętności twórczego myślenia i działania.

 

-wzrost wiary we własne możliwości w zakresie kreatywnego działania.

 

         Aktywne metody są jednymi z najskuteczniejszych form rozwoju umiejętności i kształtowania postaw. Ponadto idealnie pasują do rozważań nad kreatywnością i twórczym działaniem. Jeśli wychowawca stosuje aktywne metody nauczania koncentruje się na budowaniu dobrej atmosfery współpracy, proponowaniu zadań, monitorowaniu ich przebiegu oraz moderowaniu dyskusji i podsumowań.

 

 

 

Przeczytano: 416 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: