Aktualności

31 maja 2017 15:36 | Aktualności

ZAJĘCIA O UNII EUROPEJSKIEJ

Na zajęciach świetlicowych dzieci poznawały ciekawostki dotyćzace UE....

Unia Europejska to nie są Stany Zjednoczone
Europy ani superpaństwo ze stolicą w Brukseli.
Jest to polityczne i gospodarcze ugrupowanie
piętnastu demokratycznych państw europejskich, które postanowiły ściśle ze sobą współpracować, budując dobrobyt i bezpieczeństwo, nie rezygnując przy tym z własnej niepodległości i odrębności narodowej. Dla osiągnięcia wspólnych celów dobrowolnie przekazały Unii – w drodze umów międzynarodowych pewne kompetencje, tak aby realizacja tych zamierzeń była możliwa. W ten sposób powstał jedyny w skali świata związek państw, który kojarzy ich interesy narodowe ze wspólnymi korzyściami gospodarczymi, politycznymi i społecznymi.

Jak wyglądają symbole unijne?

Flaga Unii przedstawia dwanaście złotych
gwiazd tworzących krąg na ciemnoniebieskim
tle. Liczba gwiazd jest stała, nie powiększa się
wraz z przyjęciem nowych członków i nawiązuje
do symboliki Maryjnej.
Jako hymn europejski wybrano kompozycje Ludwiga van Beethovena do tekstu „Ody do radości” Fryderyka Schillera.
Symbolem unijnej waluty – euro – jest grecka litera epsilon przecięta dwiema równoległymi liniami.

Przeczytano: 335 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: