Aktualności

08 maja 2017 15:43 | Aktualności

Majowe zajęcia dodatkowe w ramach projektu " Równe Szanse"

 

 Już  ponad rok (od kwietnia 2016 roku ) prowadzone są regulanie zajęcia z projektu „Równe szanse” w ramach osi IX, działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Cel projektu jest przede wszystkim  poszerzenie zakresu działania świetlicy środowiskowej w Białej Rawskiej dla 45 dzieci  pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, żyjących na terenie miasta i gminy Biała Rawska, a dzięki temu ograniczenie dziedziczenia i wykluczenia społecznego wśród dzieci.

Dzieci uczestniczą w dodatkowych zajęciach wyrównawczych z matematyki oraz języka angielskiego ( wielu z nich poprawiło się w nauce oraz nadrobiły zaległości z danego działu).

Jest czas też na rozwijanie swoich pasji do tańca, teatru czy szycia na maszynie.

 

Przeczytano: 458 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: