Aktualności

09 stycznia 2017 19:57 | Aktualności

FERIE ZIMOWE 2017 rok

 W tym roku ferie zimowe zaczynamy już w styczniu. W załączniku proponowane zajęcia.

Podczas feri zimowy dzieci i młodzież moga brać udział w konkursie....

Konkurs multimedialno- pisarski dla dzieci i młodzieży

 "Wolni od używek- co myślę o uzależnieniach..."Cele konkursu:

1. Dostarczenie podstawowych wiadomości o substancjach uzależniających
2. Propagowanie wiedzy na temat szkodliwości uzależnień
3. Poszerzenie wiedzy na temat wpływu zdrowego stylu życia na zdrowie, sprawność intelektualną i kondycję fizyczną
4. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania psychologicznych cech uzależnienia
5. Propagowanie życia bez nałogów
6. Rozwijanie wyobraźni artystycznej oraz twórczej


Tematyka konkursu:

Wpływ alkoholu, papierosów , narkotyków ( w tym również dopalaczy)  na organizm człowieka.  

Grupa odbiorców:

Konkurs przeznaczony jest dzieci i młodzieży od 6 do 18 roku życia.

Na konkurs należy dostarczyć pracę pisarską

(wiersz, opowiadanie lub hasła profilaktyczne w formie pisemnej wydrukowanej lub napisanej ręcznie oraz w formie elektronicznej)

lub krótki jedno minutowy filmik (filmik amatorski, może być nagrany przez telefon, aparat lub kamerę

  pod hasłem:
" Wolni od używek- piszę i maluję co myślę o uzależnieniach..."

Termin i miejsce  składania prac :

Pracę prosimy dostarczyć do Świetlicy Środowiskowej w Białej Rawskiej (od poniedziałku do piątku)  czyli od 16 stycznia do 25 stycznia 2017 roku w godzinach pracy jednostki. Osoby odpowiedzialne za konkurs: Katarzyna Satro i Ewa Wodnicka. 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 27 stycznia o godzinie 13.00w MGOK-u, po występie dzieci i młodzieży w etiudach profilaktycznych . Po występie i wręczeniu nagród odbędzie się mini test wiedzy o uzależnieniach oraz pogadanka z psychologiem.

Jury konkursu: Katarzyna Satro, Ewa Wodnicka, Barbara Szkopińska, Łukasz Chojecki

Przeczytano: 449 razy.| Wydrukuj|Do góry