Aktualności

15 grudnia 2016 11:41 | Aktualności

Zajęcia psychoedukacyjne

Dziecko potrzebuje akceptacji, zrozumienia i rozmowy ... podczas zajęć psychoedukacyjnym staramy się poznać każdego z Nich. Organizujemy zajęcia, pogadanki, poruszamy ważne teamty jakimi są  min. agresja werbalna i niewerbalna, przemoc psychiczna, samoocena, moje mocne i słabe strony, integracja w grupie, moje emocje... Poprzez romowy, pracę grupową artterapie prowadzimy zajęcia dla dzieci.

Przeczytano: 325 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: