Proponowane zajęcia


W ramach projektu " Równe Szanse" świetlica środowiskowa proponuje następujące zajęcia:

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze- to zajecia na których uczestnik ma mozliwość wyrównania braków w zakresie dydaktyki. Zajecia organizowane sa codziennie dla każdej grupy wiekowej. Odbywają się korepetycje z matematyki dla klas I-III oraz IV-VI oraz gimnazjum oraz korepetycje z języka angielskiego.

Zajęcia psychoedukacyjne/ logopeda -Uczęszczając na zajęcia psychoedukacyjne dzieci mają możliwość nabywania umiejętności interpersonalnych potrzebnych do nawiązywania satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami i dorosłymi: rozpoznawania, nazywania i wrażania uczuć, radzenia sobie z przykrymi emocjami, komunikowania się, asertywności, rozwiązywania konfliktów, niwelowania stresu, twórczego myślenia oraz wzmocnienia poczucia własnej wartości. Dzięki indywidulanej pracy z logopedą dzieci uczą się pracować nad swoimi wadami wymowy.

Bajkoterapia-jest jedną z metod terapii wykorzystywaną do pracy z  dziećmi. Jej celem jest lepsze zrozumienie dziecka oraz jego problemu. Dostarczenie mu wiedzy oraz pozytywnych wzorców zachowania, sprawia, że dziecko poznaje różne sposoby myślenia jak i działania dzięki czemu potrafi sam stawić czoła problemom.

Zajęcia teatralne-Sztuka ma właściwości wzmacniające zdrowie, wzmacniające rozwój osobowości i jej integrację.Pobudza kreatywność, i wyobrażnię. Umożliwia równiez wglad w osobiste problemy. Uczymy się dukcji, oddychania przez przeponę, poprawnej wymowy oraz wchodzenia w rolę. Na zajęciach oraz występach teatralnych wyskorzytujemy elementy teatru pacynkowego.

Zajęcia taneczno- ruchowe- Dzięki tym zajęcia mamy wpływ na  aktywność ruchową względemorganizmu,
> najczęściej powstające wady postawy i przyczyny ich powstawania,
> bezpieczne zachowanie podczas różnych form zajęć sportowych poza szkołą,
> właściwa terminologia ćwiczeń, pozycji wyjściowych, ustawień, nazw przyborów, zabaw i gier,
> reguły i przepisy stosowanych zabaw i gier,
> zasady współzawodnictwa.

Zajęcia komputerowe - nauka obsługi programów komputerowych oraz proste testy wiedzy o komputerach.

Zajęcia szycia i kroju- powstała "mała szwalnia", dzięki której uczestnicy uczą się podstaw szycia oraz kroju. Uczymy się prostych szwów krawieckich oraz wyszywania na tkaninach.

Zajęcia nauki pływania-  pod okiem ratowników grupa dzieci uczy się podstaw nauki pływania oraz doskonalenia w nauce pływania.

Dodatkowo prowadzimy zajecia plastyczne,manualame, myślenia logicznego, grafomotoryczne, muzyczne i wiele, wiele innych dostosowywujac się tym samym do potrzeb uczestników Świetlicy.